+45 70 22 72 52 info@handitours.dk
+45 70 22 72 52 info@handitours.dk

Rejsebetingelser

Tilmelding og depositum
Aftale om køb er bindende for begge parter, når depositum og evt. afbestillingsforsikring er rettidigt modtaget. Med indbetaling af depositum bekræfter kunden samtidig at acceptere de gældende vilkår for rejsen. Samtidig med tilmeldingen indbetales et depositum på minimum DKK 2.000, – pr. person med mindre andet er oplyst. Depositum kan ikke refunderes. Er depositum ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen. Ved indbetaling af depositum accepterer man tilbuddets indhold og rejsebetingelser på www.handitours.dk

Rest / slutbetaling
Restbeløbet skal være indbetalt senest 90 dage før afrejsedagen med mindre andet er anført. Er restbetaling ikke indbetalt til tiden bortfalder aftalen uden tilbagebetaling af depositum. Bemærk venligst, at krydstogter har restbetaling jf. betingelser i tilbuddet. Rejseplan og øvrige rejsedokumenter bliver fremsendt senest ca. 14 dage før afrejsen.

Priser og Gebyr
Alle priser er pr. person, med mindre andet er oplyst i dit tilbud eller på din faktura.
Vi har et fakturagebyr pr. person på DKK 250,- og dette er uanset om man er en eller flere på samme faktura. Vi har ligeledes et pakkerejsegebyr på DKK 46,- pr. person som dækker de udgifter vi har i forbindelse med at være medlem hos Rejsegarantifonden.

Ændringer i bestillingen.
Der er et gebyr på DKK 150,- pr. ændring, hvis der ønskes ændringer eller tilføjelser i bestillingen. Ved navneændring på flybilletter gælder flyselskabernes regler for ændringer. Kontakt os på telefon 70 22 72 52 for, at får oplyst reglerne for de enkelte regler.

Almindelig Bagage
Indskrevet bagage: På nogen flyselskaber tilbyder på økonomiklasse 1 stk. gratis bagage af 20-23 kg. pr. rejsende. Bagagen max. mål fremgår af det enkelte flyselskabs hjemmeside.

For yderligere spørgsmål, så er I meget velkomne til at kontakte flyselskabet eller os. Kørestole og andre hjælpemidler kommer gratis med på rejsen. Vi skal dog have oplyst (Højde + Længde + Bredde + vægt i kilo), da vi skal indhente forudgående tilladelse fra flyselskabet for at garantere at kørestole og hjælpemidler kan medbringes på flyrejsen.

Spørg HandiTours ApS om de gældende bagageregler for den pågældende rejse, hvis det ikke fremgår af rejsebeskrivelsen eller din billet.

Billeje
Når du lejer bil i udlandet, skal du være opmærksom på at bil udlejningsfirmaet forlanger et internationalt kreditkort (Kredit) i eget navn. dette kreditkort skal fremvises, når du henter bilen på kontoret. De internationale kreditkort er blandt andet MasterCard, Diners, American Express og Eurocard, HUSK at Debit kort ofte ikke er gyldige som betalingskort.

Hjælpemidler
Alle medbragte hjælpemidler skal indberettes til HandiTours ved bestilling af rejsen. Vi skal have oplysninger som højde, bredde, længde og vægt på alle hjælpemidler som medbringes. Vi kan ikke garantere at de kommer med på rejsen. Det er 100% flyselskaberne som afgør dette. HandiTours søger om det i hvert enkelt tilfælde.

Hjælpemidler på destinationen:
Man skal være opmærksom på, at bestilte hjælpemidler typisk er andre modeller og typer end dem man er vant til hjemmefra og skal betjenes på en anden måde end man er vant til, men at de yder den samme funktionalitet.

Der kan være tilfælde hvor det ikke er muligt at have sengehest på i begge sider i tilfælde hvor madrassen har bredde ud til kanten af sengerammen i den ene side. Der kan også være tilfælde hvor toiletstole ikke kan køre over selve toilettet på badeværelset og derfor skal spanden til toiletstolen benyttes i stedet.

Man skal også være opmærksom på, at der kan være tilfælde hvor leje af el-seng nedsætter pladsarealet på værelset, hvis det ikke er muligt at fjerne den faste seng der i forvejen står på værelset.

Ekstraudflugter og arrangementer
Disse gennemføres ved min. 10 personer ved grupperejse. Udflugter bedes bestilt sammen med rejsen med mindre andet er anført under den enkelte rejse.

Udflugter
Fravælger man at deltage på en betalt udflugt, får man ikke udgiften, måltider eller andre ydelser, der er inkluderet i udflugten, refunderet.

Indkvartering
Eneværelse, kahyt eller lejlighed er ofte små på ældre hoteller. 3-sengs værelser, kahyt eller lejlighed er ofte et dobbeltværelse med opredning. Alle værelser, kahytter eller lejligheder er ofte tilpassede til vores kørestolsgæster, men kan variere meget forskelligt med udstyr på værelser, kahytter eller lejlighed. Der er et toilet/bad til rådighed i indkvarteringen medmindre andet fremgår tydeligt af rejsedokumenterne. Skift af sengetøj og håndklæder, sker udelukkende på hotelles præmisser, så ønsker men ekstra skift af sengetøj/håndklæder, kan man forvente en egenbetaling direkte til hotellet for denne ekstra service.

Billetter til forestillinger, koncerter m.v.
Ved aflysning/ændring af arrangementet eller af navngiven solist er HandiTours ikke forpligtiget til at refundere mere end det beløb, arrangøren refunderer. Hvis et arrangement aflyses efter start, refunderes kun det beløb, HandiTours evt. får tilbage.

Pladser i bussen/fly
Har du brug for mere end ét sæde pr. person, skal dette oplyses ved bestillingen, og du har pligt til at kontrollere, at denne oplysning er påført billetten. (pris er hvad en person koster ekstra i fly eller bus). Hvis du ikke har informeret HandiTours eller købt 2 sæder, forbeholder vi os ret til at flytte eller afvise gæster, der har brug for mere end ét sæde pr. person.

Særligt vedrørende krydstogter
På krydstogter må vi indordne os under vilkår, som fastsættes af skibets kaptajn og de lokale myndigheder. Dette kan betyde ændringer uden for HandiTours indflydelse. Rejserne er afhængige af vejret. Ekstremt højvande eller lavvande i floder og søer samt på havet i havneindløb kan det desuden betyde ændret rejserute. Vi må derfor tage det særlige forbehold, at angivne tidsplaner, udflugter m.v. kan blive ændret med kort varsel. Sådanne ændringer kan derfor ikke anses som fejl eller mangler, og HandiTours kan ikke drages til ansvar herfor efter ”Lov om Pakkerejser”. Ved graviditet gælder der særlige regler, så hvis en af rejsedeltagerne på krydstogtet er gravide, så skal HandiTours orienteres om dette.

Afbestillingsregler
Ved +90 dage før afrejsen: Rejsens pris refunderes ex. indbetalt depositum, skatter og gebyrer.
Fra 89 dag til og med 75 dage før afrejse refunderes 75% af rejsens pris ex. skatter og gebyrer.
Fra 74 dag til og med 61 dage før afrejse: refunderes 50% af rejsens pris ex. skatter og gebyrer.
Fra dag 60 til og med 31 dage før afrejse: refunderes 25% af rejsens pris ex. skatter og gebyrer.
Fra 30 dage og indtil afrejse: Der refunderes intet beløb.

Hvis depositum i procent af rejsen overstiger den procentsats der skal refunderes ved afbestilling jf. ovenstående, så har den indbetalte procentsats af rejsen der udgør depositum forrang for hvad der refunderes. Eks. man har betalt 30% i depositum af rejsen og annullerer 79 dage før afrejse, så refunderes kun 70% af rejsens pris ex. skatter og gebyrer i stedet for 75% af rejsens pris.

Afbestillingsforsikring ved akut sygdom
Med en Gouda afbestillingsforsikring er man dækket ved
aflysning af sin rejse på grund af akut sygdom og andet. Læs om afbestillingsforsikring på www.gouda.dk . Du kan få alle indbetalte beløb retur med undtagelse af prisen på afbestillingsforsikringen samt evt. afholdte udgifter til visering, koncertbilletter o. Lign. som ikke kan refunderes. Forudsætningen er, at HandiTours modtager besked om afbestilling inden afrejsen og senest 14 dage efter modtager lægeerklæring/dødsattest. Udgiften til lægeerklæring betales af gæsten. Gouda forsikring vurderer afbestillingen i hver enkelt tilfælde og i samråd med evt. egen læges lægeerklæring. Indsendes lægeerklæring ikke eller skyldes afbestillingen andre årsager, træder de normale afbestillingsregler i kraft, uanset årsag til afbestilling.

Bemærk: Afbestillingsforsikring skal købes sammen med rejsen og kan ikke fortrydes, da den træder i kraft fra bestillingsdagen og frem til afrejsedagen. Vi skal have alle navne for, at afbestillingsforsikringen er gyldig.

Rejseforsikring eller en EU-rejseforsikring
Det anbefales at tegne en rejseforsikring som bl.a. dækker omkostninger ved ulykke, død, behandling af sygdom, hjemtransport samt tab eller beskadigelse af bagage. Oplysning og vejledning herom fås hos HandiTours. Læs mere om rejseforsikringer på
www.gouda.dk

Sygdom, kroniske eller eksisterende lidelser før rejsen?

Der kan være tilfælde, hvor du skal søge medicinsk forhåndstilsagn fra dit rejseforsikringsselskab før du er forsikringsdækket under din rejse. Læs mere om på: www.gouda.dk

Hvis du benytter andet forsikringsselskab end Gouda, så skal du kontakte det forsikringsselskab du ønsker at benytte for, at blive informeret om deres betingelser for medicinsk forhåndstilsagn. Kontakt HandiTours på telefon 70 22 72 53, hvis du har spørgsmål til dette.

Kundens forpligtelser
Kunden er forpligtet til at sørge for gyldigt pas og for rejsens gennemførelse nødvendige visa og vaccinationer. Inden indbetaling af depositum skal du kontrollere, at din billet er korrekt og i overensstemmelse med dine ønsker, at for- og efternavne samt pasnummer og udløbsdato i billetter, rejsepas og øvrige rejsedokumenter er korrekte og stemmer overens. Navn i flybillet skal være i overensstemmelse med navn i passet ellers kan man afvises ved check-in i lufthavne og skibshavne. Rejsebureauet påtager sig intet ansvar for følgerne af afgivelse af ukorrekte oplysninger.

Det Gule og det Blå Sygesikringsbevis skal medtages på alle rejser.

Dårligt gående og kørestolsbrugere
Det er en betingelse for at deltage i HandiTours rejser, at man er 100% selvhjulpen og eller har sin egen hjælper med, hvis man ikke kan klare sig selv. Kan man ikke dette, skal man gøre HandiTours opmærksom på det ved bestilling. Vi kan i nogen tilfælde bestille FALCK eller en hjælper på destinationen imod betaling. Er man dårligt gående eller kan man ikke følge med gruppen, har rejselederen lov til at bede dig afstå fra en udflugt eller et arrangement (pengene refunderes ikke). Er du i tvivl om, hvorvidt du kan deltage på en given rejse, er du altid velkommen til at ringe og spørge.

Særønsker og diætkost
Vi noterer gerne ønsker om specielle værelser, diabetikerkost el.lign. Særønsker skal fremgå af billetten og kan ikke garanteres opfyldt.

Flytider i rejseplan og billetter
De i billetten og rejseplanen anførte tider er altid lokale tider. Efter udstedelse af flybilletter og rejseplan kan der forekomme tidsændringer. Kontroller derfor altid afgangstiderne i de fremsendte rejsedokumenter eller ved at ringe til lufthavnen, oplysninger kan ofte også findes på internettet på afrejselufthavnen.

Skatter og afgifter
Ved væsentlige ændringer har HandiTours ret til at opkræve/tilbagebetale skatter og afgifter på et beløb op til max.10% af rejsens pris. Ændringer vil blive varslet senest 20 dage før afrejse.

Pas, visum, vaccinationer m.m.
Husk pas på alle rejser til udlandet. Passet skal være gyldigt i mindst 6 måneder efter hjemkomst. Har du ikke almindeligt dansk pas, skal dette oplyses til HandiTours ved bestillingen. Rejsende uden alm. dansk pas har selv ansvar for de konsekvenser manglende indrejsedokumenter, visum m.m. måtte medføre.

Rejser du til et land som kræver visum, er det kundens eget ansvar af søge dette, og få det godkendt. Man kan bruge dette link: http://visumformular.dk/lande eller kontakte ambassaden for det pågældende land, som rejsen skal gå til.

Vi anbefaler, at man kontakter egen læge eller Seruminstituttet for oplysninger om vaccinationer.

Overdragelse af rejsen
Rejser kan ikke overdrages til anden person.

Ændringer/aflysninger
Vi tager forbehold for nødvendige ændringer eller aflysninger. Ved væsentlige ændringer kan kunden omkostningsfrit afbestille sin rejse, mens yderligere krav ikke kan gøres gældende. HandiTours kan med 20 dages varsel aflyse en planlagt rejse. Eksempel for væsentlige ændringer kan være: Udenrigsministeriet fraråder al udrejse fra Danmark, flyselskabet annullerer sine afgange etc.

Prisændringer efter aftalens indgåelse
Priser er baseret på de pr. dags dato gældende afgifter, tariffer og valutakurser. HandiTours tager forbehold for prisstigninger/fald pga. ændringer i valutakurser, transportomkostninger, herunder brændstofpriser, skatter, afgifter eller gebyrer for visse tjenesteydelser, såsom lufthavns-, landings- og startafgifter eller lignende. En prisforhøjelse skal varsles snarest muligt, senest 20 dage før afrejse og må ikke overstige 10% af rejsens pris. I modsat fald kan kunden omkostningsfrit afbestille rejsen. Det er dog en betingelse, at annulleringen meddeles HandiTours umiddelbart efter, at kunden er blevet underrettet om prisforhøjelsen. Ved prisfald vil kunden blive informeret snarest herom. Prisfald inden for 20 dage før afrejse vil ikke blive refunderet. Hvis indenlandske skatter eller afgifter til det offentlige nedsættes eller bortfalder med virkning inden afrejsedagen er HandiTours dog forpligtet til, at godtgøre den rejsende beløbet, hvis det overstiger kr. 100.

Flybilletter
Hvis du kun køber en flybillet af HandiTours, skal du være særlig opmærksom på at HandiTours sælger billetterne på flyselskabets vegne og er derfor ikke er din aftalepart, men kun formidler. Det er derimod flyselskabet, som er din aftalepart, og som leverer rejsen. Flyselskabet er ansvarlig for aftalens opfyldelse. Det betyder, at alle krav og reklamationer vedrørende din rejse skal rettes mod flyselskabet, fx som følge af forsinkelser, aflysninger, konkurs, bagage mv.

Check-in og pladsreservation
Vi anbefaler at være i lufthavnen 2 timer før anvist rejsetidspunkt.

Hvis det er muligt på gældende flyselskab, reserverer vi pladser på forhånd på de oversøiske afgange. Dette gælder ikke ruter inden for Europa.

Nødudgange samt forreste række er ofte blokeret og frigives først ved check in.

Nogle flyselskaber kræver betaling for at forhåndsreservere pladser, og kan foretages online på flyselskabets hjemmeside, efter vi har modtaget slutbetaling, og når flybilletterne er udstedt.

Mange flyselskaber åbner op for online check-in. Starttidspunktet varierer fra 90 dage til 22 timer inden afrejse afhængig af flyselskab. Ved online check-in kan man selv vælge eller ændre sin siddeplads, men ofte imod betaling.

Det er jeres ansvar at holde jer underrettet om evt. ændrede hjemrejsetider, og at møde rettidigt på de i rejseplanen oplyste steder og tidspunkter for ud- og hjemrejsen. I kan følge med på (www.checkmytrip.com) Dette er dog kun for rutefly. Kunder der rejser med charterfly, skal holde sig orienteret via lufthavne eller flyselskabet direkte for at få oplyst om der er ændringer i jeres hjemrejse flytider.

Hvis i ønsker at klage skal du være opmærksom på at der kommer et klagegebyr, for at få behandlet sagen. I skal henvende jer til Pakkerejse-Ankenævnet. Sammen med klageskemaet skal du indsende de relevante bilag til sagen, herunder faktura/rejsebevis, udbudsmateriale og korrespondance med rejsebureauet.

Regler om privat ind- og udførelse af fødevarer
Der er regler for, hvilke fødevarer m.v. du som privatperson må have med hjem / indføre til Danmark, fx hvis du har været på ferie i udlandet.

Står du i lufthavnen og kommer i tvivl om, hvorvidt du har købt varer, der er ulovlige at indføre, så henvend dig til toldmyndighederne i lufthavnen eller ved grænsen. Har du ulovlige produkter, vil de blive fjernet og destrueret. Hvis toldmyndighederne i stedet selv konstaterer, at du forsøger at indføre ulovlige fødevarer, vil dette blive politianmeldt. Ulovlig indførsel af animalske produkter kan straffes med bøde. Læs mere på Mad med hjem fra rejsen – Fødevarestyrelsen (foedevarestyrelsen.dk)

Persondataforordningen (GDPR)
Persondataforordningen kræver i giver os en samtykkeerklæring til at videreformidle jeres navne, fødselsdato og telefonnummer til 3 part. Eks. flyselskab, transfer firma og hotel etc. Det betragtes som at give samtykkeerklæring, at bestille tilbud, hvor man oplyser sine personlige data. Man kan til en hver tid bede os om at slette jeres informationer i vores kundedatabase, hvis i ikke længe ønsker at være opført her.

Vind et gavekort:
Hvis du har lyst, kan du deltage i vores konkurrence om et rejsegavekort på 1000,- kr. Du skal blot sende os et feriebillede, som vi må lægge op på Facebook med navn destination og dato. I visse tilfælde gør vi også brug af det på hjemmesiden og/eller i marketingsmateriale.

Rejsebetingelser:
Ved indbetaling af depositum og/eller restbetaling accepterer du rejsebetingelserne der er fremsendt med din faktura. Hvis du har spørgsmål til rejsebetingelserne, så skal du kontakte HandiTours inden du foretager din indbetaling.

Corona / Covid-19 forholdsregler ved rejser:
Kunden er selv forpligtet til, at holde sig opdateret om rejsevejledninger fra Udenrigsministeriets hjemmeside https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/

Det er ligeledes kundens eget ansvar, at holde sig opdateret om den pågældende destinations regler og retningslinjer i forhold til alle indrejseforhold herunder reglerne for COVID-19.