+45 70 22 72 52 info@handitours.dk
+45 70 22 72 52 info@handitours.dk

Privatlivspolitik

Dokumentation for HandiTours Privatlivspolitik ifm. Databeskyttelsesloven af 23. maj 2018, forankret i EU’s Persondataforordning gældende fra 25. maj 2018.

Ved at besøge disse hjemmesider: www.HandiTours.dk, www.HandiTours.eu og www.HandiTours.com, accepterer du, at HandiTours behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne Privatlivspolitik. Ledelsen og relevant personale i HandiTours har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige på www.HandiTours.dk, www.HandiTours.eu og www.HandiTours.com er: HandiTours ApS, CVR-nr. 37321702

Hvis du ikke kan acceptere Privatlivspolitikken, bedes du undlade at benytte disse hjemmesider. Ved besøg på www.HandiTours.dk, www.HandiTours.eu og www.HandiTours.com accepterer du nedenstående privatlivspolitik.

 1. Generelt

Når du besøger hjemmesiderne, eller tilmelder dig nyhedsbreve, indsamler HandiTours oplysninger om dig. Nedenfor kan du læse om de informationer, der indsamles, herunder hvordan oplysningerne behandles, hvad de bruges til, hvem der har adgang til oplysningerne og hvem du kan kontakte, hvis du har spørgsmål eller indsigelser vedrørende de indsamlede oplysninger.

Vores behandling af dine oplysninger sker i henhold til Databeskyttelsesloven, lov 502 af 23. maj 2018. Databeskyttelseloven er implementeringen i dansk lovgivning af EUs Persondataforordning der træder i kraft 25. maj 2018.

HandiTours indsamler oplysninger om dig på tre måder:
– Ved brug af cookies
– Ved at du selv afgiver oplysninger
– Vi indsamler oplysninger om dig fra tredjepart, f.eks. i forbindelse med adresse-tjek.

 1. Personoplysninger

2.1 Hvad er personoplysninger, også kaldet persondata?

HandiTours beder om dine personlige og rejserelaterede oplysninger, når du forespørger på eller bestiller rejser vores hjemmeside eller tilmelder dig nyhedsbreve, konkurrencer m.v.

Det er primært almindelige oplysninger som

 • navn,
 • adresse,
 • postnummer,
 • e-mail,
 • IP-adresse,
 • køn og alder, men kan også være oplysninger om
 • personlige behov for hjælpemidler

Såfremt vi behandler data om børn under 13 år, indhentes der samtykke/godkendelse af en voksen, der har forældremyndighed over barnet.

I forbindelse med bestilling af tilbud  er obligatoriske oplysninger markeret tydeligt på formularen. Afgivelse af øvrige oplysninger er frivilligt.

 • Vi indsamler oplysninger om dig fra andre, i forbindelse med kontrol og berigelse af dine data, f.eks. adresse-tjek.
 • Vi indsamler disse oplysninger, fordi vi er forpligtet til at sikre at vores databaser er så opdaterede og korrekte som muligt.
 • Vi deler dine oplysninger, når det er relevant, med f.eks. Nets, vores IT- og hostingleverandører, Skat og autoriserede samarbejdsagenter.

Behandlingsgrundlag:
Vi indsamler og behandler oplysninger/data om dig til brug for

 • udarbejdelse af tilbud og rejser
 • vores legitime interesse til brug for relevant markedsføring og kommunikation, statistik over antal støtter og bidragsgivere, brug af hjemmesiden mv.
 • I henhold til Bogføringsloven skal vi skal dokumentere hvor vores indtægter kommer fra i indeværende + 5 år.
 • Hvis du blot bruger vores hjemmesider, har vi brug for at administrere de oplysninger du selv giver os til f.eks. cookie-håndtering. Vi behandler upersonlige oplysninger som f.eks. IP-adresser, mest besøgte sider og hentede filer, da de giver os information om vores hjemmesiders præstation, antal besøgende, popularitet og hvor tit vores besøgende er inde på siderne.

2.2 Hvad bruger vi personoplysninger til?

De personoplysninger vi indsamler om dig, når du fx. foretager et køb eller tilmelder dig et nyhedsbrev, bruges først og fremmest til at

 • gennemføre det køb, støtte eller service som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.e

Oplysningerne bruges også til at

 • sende dig generel information om vores aktiviteter, og
 • holde dig opdateret om vores kampagner
 • Legitim interesse: Oplysningerne bruges derudover af HandiTours ApS og de databehandlere vi benytter til at få større kendskab til dig. Denne brug kan bl.a. omfatte undersøgelser og analyser, der er rettet mod en forbedring af vore produkter, tjenester og teknologier, samt visning af indhold og reklamer, der er tilpasset dine interesser og hobbyer.
 • Vi bruger ikke automatiske afgørelser som led i vores direkte markedsføring (profilering)

Oplysningerne bliver ikke solgt til tredjepart.

Har du givet samtykke til at modtage direkte markedsføring med nyheder og tilbud mv., kan vi også bruge de indsamlede oplysninger til at målrette den markedsføring du modtager via telefon, brev eller elektroniske medier.

Husk at enhver oplysning du afgiver – inklusiv personlig identificerbar information – i et offentligt forum som for eksempel en online-debat, ikke er omfattet af denne fortrolighedspolitik og kan ses af tredjepart, der ikke har noget med HandiTours at gøre.
Vi anbefaler derfor, at du omhyggeligt overvejer, hvilken information du afgiver i forbindelse med brug af offentlige fora.

2.3. Beskyttelse af personoplysninger

Ifølge Databeskyttelsesloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer de personlige oplysninger, du afgiver, på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

Vi kan dog ikke garantere 100 % sikkerhed ved dataoverførsler via internettet. Det betyder, at der er en risiko for, at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk. Vær opmærksom på, at du afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Når vi benytter os af databehandlere, der behandler dine data på HandiTourss vegne, har vi indgået aftaler om at deres sikkerhedsniveau skal være mindst lige så godt, og leve op til kravene i Databeskyttelsesloven.

2.4 Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?

Når du køber tjenester på en hjemmeside har vi brug for dine personoplysninger som dokumentation, indtil tjenesten er betalt og leveret, en eventuel fortrydelsesfrist er udløbet, og fristen for betalinger er udløbet. Derefter kan oplysningerne arkiveres.

Vi skal gemme data vedrørende køb og salg som dokumentation for vores indtægter i indeværende år + fem år, iht. Regnskabsloven.

Derefter anonymiseres data, så navne mv. slettes, og det kun er beløb vi gemmer.

Tilmelder du dig nyhedsbreve og konkurrencer m.v. eller besøger du blot vores hjemmesider, gemmes dine oplysninger højst to år efter tjenesten er afmeldt, i henhold til Indsamlingsloven. Derefter anonymiseres data.

Hvis du meddeler os at du ikke ønsker vi henvender os til dig, registrerer vi det på ubestemt tid.
Du kan altid ændre denne beslutning, ved at henvende dig til os.

2.5. Ændringer i behandlingen af personoplysninger

Den hurtige udvikling af internettet betyder, at ændringer i vores behandling af personoplysninger kan blive nødvendige. Vi forbeholder os derfor ret til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. Gør vi det, retter vi selvfølgeligt datoen for “sidst opdateret” nederst på siden. I tilfælde af væsentlige ændringer giver vi dig besked i form af en synlig meddelelse på vores hjemmesider.

2.6. Hvis du fortryder

Hvis du fortryder at du har tilmeldt dig modtagelsen af vores nyhedsbrev, kan du afmelde dig direkte på de mails du modtager, eller ved skriftlig henvendelse på info@HandiTours.dk.

2.7 Dine rettigheder

Når HandiTours behandler (f.eks. indsamler, registrerer, gemmer eller sletter) personoplysninger, har de personer, vi behandler oplysninger om (de registrerede), en række rettigheder i Databeskyttelsesloven Afsnit III. Ved at skrive til os på  info@HandiTours.dk kan du gøre brug af én eller flere af nedenstående rettigheder.

Hvis vi er i tvivl om din identitet, kan du blive bedt om dokumentation. En anmodning fra en registreret vil blive besvaret uden unødig forsinkelse og senest en måned efter, HandiTours har modtaget anmodningen. I tilfælde af at anmodningen afvises, vil du blive underrettet om dette hurtigst muligt og senest en måned efter, HandiTours har modtaget anmodningen, med en begrundelse for afslaget. En afvisning af en anmodning kan bl.a. være begrundet i, at vi ikke behandler oplysninger om dig. Hvis en anmodning er åbenlyst grundløs eller overdreven, især fordi den gentages, vil vi i særlige tilfælde enten afvise en anmodning eller afkræve et rimeligt gebyr for besvarelse af anmodningen.

 • Indsigt – du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig. Ved at skrive til os på info@HandiTours.dk kan du anmode om indsigt i de personoplysninger, som vi har registreret om dig, herunder de formål som oplysningerne er indsamlet til.
 • Berigtigelse og sletning – Du har ret til at anmode om korrektion, supplerende behandling, sletning eller blokering af de personoplysninger, vi behandler om dig. Hvis vi – af en eller anden grund – ikke kan imødekomme din anmodning, kontakter vi dig.
 • Begrænsning af behandling – du har – under særlige omstændigheder – ret til at få begrænset behandlingen af dine personlige oplysninger. Kontakt os venligst, hvis du ønsker en begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger.
 • Dataportabilitet – Du har ret til at modtage dine personoplysninger (kun oplysninger vedrørende dig selv, som du selv har givet os) i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format (dataportabilitet). Kontakt os venligst, hvis du vil udnytte muligheden for dataportabilitet.
 • Indsigelsesret – Du har ret til at bede os om ikke at behandle dine personlige oplysninger i de tilfælde, hvor behandlingen er baseret på Databeskyttelseslovens kapitel 6. Du kan til enhver tid udøve retten til indsigelse ved at kontakte os.
 • Tilbagekaldelse af samtykke – Hvis behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Din tilbagetrækning påvirker ikke lovligheden af den behandling, der blev gennemført, før du trak dit samtykke tilbage. Kontakt os venligst på info@HandiTours.dk hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke. Du kan også tilbagekalde dit samtykke til at modtage nyhedsbreve fra os i bunden af vores elektroniske nyhedsbreve.
 • Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til udnyttelsen af ovennævnte rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til dataportabilitet i det konkrete tilfælde – det afhænger af de særlige omstændigheder for den pågældende behandlingsaktivitet.

 

 1. Kontakt

Hvis du ønsker adgang til de oplysninger, som er registreret om dig hos HandiTours, skal du rette henvendelse på info@HandiTours.dk eller telefon 70 22 72 52. Er der registreret forkerte data, eller har du andre indsigelser, kan du rette henvendelse samme sted. Du har mulighed for at få indsigt i, hvilke informationer der er registreret om dig, og du kan få dem rettet eller gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Databeskyttelsesloven.

Med venlig hilsen

HandiTours
CVR 37321702
Telefon: (+45) 70 22 72 52

Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du klage til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5. sal
1300 København K
Telefon +45 33 19 32 00
Email-adresse: DT@Datatilsynet.dk

Ændringer i denne Privatlivspolitik vil blive offentliggjort på denne side, og kan evt. blive meddelt dig via email.

Sidst opdateret 11. september 2021